Struktur Pengurus

Sign Outlogonu

Struktur Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
(PCI NU) Taiwan

Masa Jabatan  2014-2016

Mustasyar:

 1. Muhhammad Hanif Dhakiri
 2. Muhammad Nabil Harun
 3. Setiyo Gunawan
 4. Bambang Arif D.
 5. Harsono Arif Yuwono
 6. Izy Karim
 7. Hakun Marta

Syuriyah:

Rais: Nuruddin

Katib: Abdul Mukti

Wakil Katib 1 :  Anas

Wakil Katib 2 :  Imron

A’wan:

 1. Sholihin
 2. Dwiyanto

Tanfidziyyah

Ketua: Arif Wahyudi

Wakil ketua:

 1. Nur Hidayat
 2. Arif Muhrimin
 3. Muhammad Yogie

Sekretaris: Imam Mursyid

Wakil Sekretaris: 1. Nur Azizah, Irsyad Dursono

Bendahara: Trihidayati

Wakil bendahara:

 1. Anisah

LEMBAGA OTONOM DAN LAJNAH

Ketua Fatayat

Tarnia Tari

Lembaga Amil Zakat (LAZIZ)

Nur Kholiq

Lembaga SABURMUSI

Agus Susanto

Lembaga BANSER

Sumarji

Masa Jabatan : 2010 – 2012

Sekretariat : CULTURE MOSQUE, No.3, Lane 25, Sec. 1, Hsinhai Rd, Taipei

MUSTASYAR:

 • Nabil Haroen
 • Heny Supani
 • Setiyo Gunawan
 • H. Ramli H.S

SYURIYAH
Rais: Bambang Arip Dwiyantoro

Wakil Rais:

 1. Sigit Triwicaksono
 2. Muksin
 3. Dani Sanjaya

Katib: M.Udin Harun Al Rasyid

Wakil Katib:

 1. Tun Sriana
 2. Hakun Marta
 3. Imam Sobirin
 4. Siti Mutmainah

A’wan:

 1. Syibaweh
 2. Suhartini
 3. Bintang Sodikin
 4. Jarmiati
 5. Bu Na’im

TANFIDZIYYAH
Ketua: Imam Bukhori

Wakil Ketua:

 1. Tarbiyatun Nafi’ah
 2. Faturrohman
 3. Ramdan Al-Syiraj
 4. Agus Susanto
 5. Wahyudi
 6. Syamsuri
 7. Ali Solikin

Sekretaris: Marsinah

Wk. Sekretaris :

 1. Widyanie Noor Fauziah
 2. Ani Muhtadih
 3. Akhmad Irfan
 4. Rustoni
 5. Wamin Fadli
 6. Iwan

Bendahara: Hadziq Fabroyir

Wk. Bendahara:

 1. Sumanah
 2. Linda Haryanti
 3. Badriyah
 4. Mu’alifah

LEMBAGA-LEMBAGA DIBAWAH PCI NU TAIWAN

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Taiwan
Ketua : Siti Mutmainah

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Taiwan
Ketua : Jarmiati

Lembaga Pemberdayaan Sumbar Daya Manusia Nahdlatul Ulama Taiwan
Ketua : Hakun Martha

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Taiwan
Ketua
: Bintang Sodikin

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Taiwan
Ketua
: Hadziq Fabroyir