NUSA NTUST

Salah satu kegiatan ruti dari NUSA NTUST adalah Yasinan + Kajian Kitab Kuning setiap malam Jumat. Kitab yang dibahas adalah Kitab Fathul Qorib sebagai bekal fiqh bagi teman-teman mahasiswa. Pengajian biasanya dimulai setiap jam 8:15 malam di Mushola kampus dan sudah berjalan lebih dari setahun.

Advertisements